“Основа автоперемикача” є одним із основних елементів корпуса перемикача желізнодорожних  колій.

Матеріал: СЧ-20;  ГОСТ 1412-85 .